BBB File

BBB là Backup Files - BlackBerry Mobile Phone Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Research In Motion.

.BBB File Extension

   
File name BBB File
File Type BlackBerry Mobile Phone Backup File
Nhà phát triển Research In Motion
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (45 Bình chọn)

File .BBB là file gì?

BBB là Backup Files - BlackBerry Mobile Phone Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Research In Motion.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi phiên bản Mac của BlackBerry Desktop Manager, một chương trình được sử dụng để đồng bộ, sao lưu, và khôi phục dữ liệu với các thiết bị di động BlackBerry; cửa hàng địa chỉ liên lạc, lịch, ứng dụng và dữ liệu khác từ các thiết bị.

What is a BBB file?

Backup file created by the Mac version of BlackBerry Desktop Manager, a program used for syncing, backing up, and restoring data with BlackBerry mobile devices; stores contacts, the calendar, applications, and other data from the device.

Phần mềm mở file .BBB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBB do filegi.com tổng hợp.

  • Research In Motion BlackBerry Desktop Manager
  • Reincubate BlackBerry Backup Extractor
  • Reincubate BlackBerry Backup Extractor
  • BlackBerry Desktop Software
  • BlackBerry Desktop Software
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .BBB

           

File .BBB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *