BBB File

? Cách mở file .BBB? Những phần mềm mở file .BBB và sửa file lỗi. Convert Binary BBB file sang định dạng khác.

.BBB File Extension

   
File name BBB File
File Type BlackBerry Mobile Phone Backup File
Nhà phát triển Research In Motion
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (45 Bình chọn)

File .BBB là file gì?

BBB là Backup Files - BlackBerry Mobile Phone Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Research In Motion.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi phiên bản Mac của BlackBerry Desktop Manager, một chương trình được sử dụng để đồng bộ, sao lưu, và khôi phục dữ liệu với các thiết bị di động BlackBerry; cửa hàng địa chỉ liên lạc, lịch, ứng dụng và dữ liệu khác từ các thiết bị.

What is a BBB file?

Backup file created by the Mac version of BlackBerry Desktop Manager, a program used for syncing, backing up, and restoring data with BlackBerry mobile devices; stores contacts, the calendar, applications, and other data from the device.

Cách mở .BBB file

Để mở file .BBB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BBB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BBB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBB do người dùng đóng góp.

  • Research In Motion BlackBerry Desktop Manager
  • Reincubate BlackBerry Backup Extractor
  • Reincubate BlackBerry Backup Extractor
  • BlackBerry Desktop Software
  • BlackBerry Desktop Software
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .BBB

File .BBB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *