BBC File

? Cách mở file .BBC? Những phần mềm mở file .BBC và sửa file lỗi. Convert N/A BBC file sang định dạng khác.

.BBC File Extension

   
File name BBC File
File Type BBC BASIC Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (6 Bình chọn)

File .BBC là file gì?

BBC là Developer Files - BBC BASIC Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

chương trình BASIC tạo ra với BBC BASIC, một chương trình phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình BASIC; có thể được sử dụng để tạo ra thực thi độc lập (.EXE) tập tin.

What is a BBC file?

BASIC program created with BBC BASIC, a development program based on the BASIC programming language; can be used to create standalone executable (.EXE) files.

Cách mở .BBC file

Để mở file .BBC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BBC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BBC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBC do người dùng đóng góp.

  • AkelPad
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • BBC BASIC

Chuyển đổi file .BBC

File .BBC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *