BBC File

BBC là Developer Files - BBC BASIC Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.BBC File Extension

   
File name BBC File
File Type BBC BASIC Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (6 Bình chọn)

File .BBC là file gì?

BBC là Developer Files - BBC BASIC Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

chương trình BASIC tạo ra với BBC BASIC, một chương trình phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình BASIC; có thể được sử dụng để tạo ra thực thi độc lập (.EXE) tập tin.

What is a BBC file?

BASIC program created with BBC BASIC, a development program based on the BASIC programming language; can be used to create standalone executable (.EXE) files.

Phần mềm mở file .BBC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBC do filegi.com tổng hợp.

  • AkelPad
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • BBC BASIC

Chuyển đổi file .BBC

           

File .BBC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *