BBCD File

? Cách mở file .BBCD? Những phần mềm mở file .BBCD và sửa file lỗi. Convert N/A BBCD file sang định dạng khác.

.BBCD File Extension

   
File name BBCD File
File Type BobCAD-CAM Document
Nhà phát triển BobCAD-CAM
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BBCD là file gì?

BBCD là CAD Files - BobCAD-CAM Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BobCAD-CAM.

tài liệu CAD tạo ra bởi BobCAD-CAM, một ứng dụng thiết kế CAD cho Windows; tiết kiệm một thiết kế phần sản xuất và có thể bao gồm hình học khác nhau và dữ liệu dimensioning; cũng có thể bao gồm hướng dẫn phay phần.

What is a BBCD file?

CAD document created by BobCAD-CAM, a CAD design application for Windows; saves a manufacturing part design and may include various geometry and dimensioning data; may also include instructions for milling the part.

Cách mở .BBCD file

Để mở file .BBCD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BBCD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BBCD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBCD do người dùng đóng góp.

  • BobCAD-CAM
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BBCD

File .BBCD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *