BBCD File

BBCD là CAD Files - BobCAD-CAM Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BobCAD-CAM.

.BBCD File Extension

   
File name BBCD File
File Type BobCAD-CAM Document
Nhà phát triển BobCAD-CAM
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BBCD là file gì?

BBCD là CAD Files - BobCAD-CAM Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BobCAD-CAM.

tài liệu CAD tạo ra bởi BobCAD-CAM, một ứng dụng thiết kế CAD cho Windows; tiết kiệm một thiết kế phần sản xuất và có thể bao gồm hình học khác nhau và dữ liệu dimensioning; cũng có thể bao gồm hướng dẫn phay phần.

What is a BBCD file?

CAD document created by BobCAD-CAM, a CAD design application for Windows; saves a manufacturing part design and may include various geometry and dimensioning data; may also include instructions for milling the part.

Phần mềm mở file .BBCD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBCD do filegi.com tổng hợp.

  • BobCAD-CAM
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BBCD

           

File .BBCD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *