BBL File

BBL là Misc Files - BibTeX Generated Bibliography File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Oren Patashnik.

.BBL File Extension

   
File name BBL File
File Type BibTeX Generated Bibliography File
Nhà phát triển Oren Patashnik
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (8 Bình chọn)

File .BBL là file gì?

BBL là Misc Files - BibTeX Generated Bibliography File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Oren Patashnik.

tập tin văn bản đơn giản được sử dụng bởi BibTeX, một chương trình dùng để tạo ra các thư mục; chứa tham chiếu được định nghĩa trong ngôn ngữ LaTeX sắp chữ; có thể được tạo ra bằng tay hoặc được tạo ra bởi BibTeX từ một tập tin .BIB tương ứng.

What is a BBL file?

Plain text file used by BibTeX, a program used to generate bibliographies; contains references defined in the LaTeX typesetting language; may be created manually or generated by BibTeX from a corresponding .BIB file.

Phần mềm mở file .BBL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBL do filegi.com tổng hợp.

  • TeX Live
  • MiKTeX
  • MiKTeX
  • TeXworks
  • proTeXt
  • Bib2x
  • Bib2x

Chuyển đổi file .BBL

           

File .BBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *