BBL File

? Cách mở file .BBL? Những phần mềm mở file .BBL và sửa file lỗi. Convert Text BBL file sang định dạng khác.

.BBL File Extension

   
File name BBL File
File Type BibTeX Generated Bibliography File
Nhà phát triển Oren Patashnik
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (8 Bình chọn)

File .BBL là file gì?

BBL là Misc Files - BibTeX Generated Bibliography File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Oren Patashnik.

tập tin văn bản đơn giản được sử dụng bởi BibTeX, một chương trình dùng để tạo ra các thư mục; chứa tham chiếu được định nghĩa trong ngôn ngữ LaTeX sắp chữ; có thể được tạo ra bằng tay hoặc được tạo ra bởi BibTeX từ một tập tin .BIB tương ứng.

What is a BBL file?

Plain text file used by BibTeX, a program used to generate bibliographies; contains references defined in the LaTeX typesetting language; may be created manually or generated by BibTeX from a corresponding .BIB file.

Cách mở .BBL file

Để mở file .BBL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BBL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BBL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBL do người dùng đóng góp.

  • TeX Live
  • MiKTeX
  • MiKTeX
  • TeXworks
  • proTeXt
  • Bib2x
  • Bib2x

Chuyển đổi file .BBL

File .BBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *