BBPROJECTD File

? Cách mở file .BBPROJECTD? Những phần mềm mở file .BBPROJECTD và sửa file lỗi. Convert N/A BBPROJECTD file sang định dạng khác.

.BBPROJECTD File Extension

   
File name BBPROJECTD File
File Type BBEdit Project Document
Nhà phát triển Bare Bones Software
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .BBPROJECTD là file gì?

BBPROJECTD là Developer Files - BBEdit Project Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bare Bones Software.

văn kiện dự án tạo ra bởi BBEdit, một trình soạn thảo mã nguồn văn bản và công cụ phát triển dành cho Mac; bao gồm tài liệu tham khảo để mã và tài nguyên file nguồn dự án; cho phép các lập trình viên để tổ chức các file dự án phát triển trong phát triển phần mềm.

What is a BBPROJECTD file?

Project document created by BBEdit, a source code text editor and development tool for Mac; includes references to project source code and resource files; enables programmers to organize development project files during software development.

Cách mở .BBPROJECTD file

Để mở file .BBPROJECTD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BBPROJECTD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BBPROJECTD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBPROJECTD do người dùng đóng góp.

  • Bare Bones BBEdit

Chuyển đổi file .BBPROJECTD

File .BBPROJECTD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *