BBS File

? Cách mở file .BBS? Những phần mềm mở file .BBS và sửa file lỗi. Convert N/A BBS file sang định dạng khác.

.BBS File Extension

   
File name BBS File
File Type Bulletin Board System Text
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BBS là file gì?

BBS là Text Files - Bulletin Board System Text, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Văn bản được lưu trữ và hiển thị bởi một hệ thống bảng thông báo trực tuyến (BBS); thường là một tập tin văn bản chuẩn có thể được truy cập bởi người dùng kết nối với bảng thông báo sử dụng phần mềm BBS.

What is a BBS file?

Text stored and displayed by an online bulletin board system (BBS); typically a standard text file that can be accessed by users who connect to the bulletin board using BBS software.

Cách mở .BBS file

Để mở file .BBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBS do người dùng đóng góp.

  • Sage Accounts Production Advanced
  • Sage Accounts Production Advanced Format Editor
  • Sage Accounts Production Advanced Format Editor
  • Media Player Classic
  • BlueZone
  • BlackBoard
  • BlackBoard

Chuyển đổi file .BBS

File .BBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *