BBZ File

BBZ là Backup Files - BerryBuzz Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bellshare.

.BBZ File Extension

   
File name BBZ File
File Type BerryBuzz Backup File
Nhà phát triển Bellshare
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .BBZ là file gì?

BBZ là Backup Files - BerryBuzz Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bellshare.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi BerryBuzz, một chương trình được sử dụng để gán màu sắc LED cho các thiết bị BlackBerry cầm tay; lưu bản sao lưu các dữ liệu cấu hình LED và được lưu trữ trên thẻ nhớ của BlackBerry; có thể được chuyển sang máy tính và xem bằng một trình soạn thảo văn bản.

What is a BBZ file?

Backup file created by BerryBuzz, a program used for assigning LED colors for handheld BlackBerry devices; saves a backup of the LED configuration data and is stored on the BlackBerry's media card; can be transferred to the PC and viewed with a text editor.

Phần mềm mở file .BBZ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBZ do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BBZ

           

File .BBZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *