BC File

BC là Misc Files - 1BitComet Partially Downloaded File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BitComet.

.BC File Extension

   
File name BC File
File Type 1BitComet Partially Downloaded File
Nhà phát triển BitComet
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (12 Bình chọn)

File .BC là file gì?

BC là Misc Files - 1BitComet Partially Downloaded File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BitComet.

tập tin không đầy đủ tải về bằng BitComet, một chương trình chia sẻ file BitTorrent P2P; có thể là một quá trình tải xuống hoặc tải đã được dừng lại bởi người sử dụng.

What is a BC file?

Incomplete file downloaded by BitComet, a BitTorrent P2P file sharing program; may be a download in progress or a download that has been stopped by the user.

Phần mềm mở file .BC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BC do filegi.com tổng hợp.

  • BitComet
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Barcode Studio
  • map&guide
  • Print Artist
  • Print Artist

Chuyển đổi file .BC

           

File .BC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *