BC File

? Cách mở file .BC? Những phần mềm mở file .BC và sửa file lỗi. Convert N/A BC file sang định dạng khác.

.BC File Extension

   
File name BC File
File Type 1BitComet Partially Downloaded File
Nhà phát triển BitComet
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (12 Bình chọn)

File .BC là file gì?

BC là Misc Files - 1BitComet Partially Downloaded File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BitComet.

tập tin không đầy đủ tải về bằng BitComet, một chương trình chia sẻ file BitTorrent P2P; có thể là một quá trình tải xuống hoặc tải đã được dừng lại bởi người sử dụng.

What is a BC file?

Incomplete file downloaded by BitComet, a BitTorrent P2P file sharing program; may be a download in progress or a download that has been stopped by the user.

Cách mở .BC file

Để mở file .BC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BC do người dùng đóng góp.

  • BitComet
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Barcode Studio
  • map&guide
  • Print Artist
  • Print Artist

Chuyển đổi file .BC

File .BC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *