BC! File

BC! là Misc Files - BitComet Incomplete File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BitComet.

.BC! File Extension

   
File name BC! File
File Type BitComet Incomplete File
Nhà phát triển BitComet
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .BC! là file gì?

BC! là Misc Files - BitComet Incomplete File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BitComet.

Download chưa hoàn chỉnh bắt đầu với BitComet, một chương trình BitTorrent; tạo ra khi tải về bắt đầu và thay đổi để loại tệp chính xác khi quá trình download hoàn tất.

What is a BC! file?

Unfinished download started with BitComet, a BitTorrent program; created when the download begins and changes to the correct file type when the download is completed.

Phần mềm mở file .BC!

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BC! do filegi.com tổng hợp.

  • BitComet
  • GOM Player
  • GOM Player
  • MPC-HC

Chuyển đổi file .BC!

           

File .BC! có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *