BC! File

? Cách mở file .BC!? Những phần mềm mở file .BC! và sửa file lỗi. Convert N/A BC! file sang định dạng khác.

.BC! File Extension

   
File name BC! File
File Type BitComet Incomplete File
Nhà phát triển BitComet
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .BC! là file gì?

BC! là Misc Files - BitComet Incomplete File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BitComet.

Download chưa hoàn chỉnh bắt đầu với BitComet, một chương trình BitTorrent; tạo ra khi tải về bắt đầu và thay đổi để loại tệp chính xác khi quá trình download hoàn tất.

What is a BC! file?

Unfinished download started with BitComet, a BitTorrent program; created when the download begins and changes to the correct file type when the download is completed.

Cách mở .BC! file

Để mở file .BC! click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BC! bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BC!

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BC! do người dùng đóng góp.

  • BitComet
  • GOM Player
  • GOM Player
  • MPC-HC

Chuyển đổi file .BC!

File .BC! có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *