BCMX File

? Cách mở file .BCMX? Những phần mềm mở file .BCMX và sửa file lỗi. Convert N/A BCMX file sang định dạng khác.

.BCMX File Extension

   
File name BCMX File
File Type Business Contact Manager Customization
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .BCMX là file gì?

BCMX là Settings Files - Business Contact Manager Customization, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

lưu trữ dữ liệu tùy chỉnh từ lĩnh vực người dùng định nghĩa trong một (.BCM) tập tin Outlook Business Contact Manager; chỉ có thể được nhập khẩu bởi chủ sở hữu cơ sở dữ liệu hoặc một quản trị viên của máy tính mà cơ sở dữ liệu được lưu trữ.

What is a BCMX file?

Stores custom data from user-defined fields in an Outlook Business Contact Manager (.BCM) file; can only be imported by the database owner or an administrator of the computer where the database is stored.

Cách mở .BCMX file

Để mở file .BCMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BCMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BCMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCMX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2019

Chuyển đổi file .BCMX

File .BCMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *