BCP File

BCP là Settings Files - 1BlackMagic Custom Palette, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NeuralTek.

.BCP File Extension

   
File name BCP File
File Type 1BlackMagic Custom Palette
Nhà phát triển NeuralTek
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .BCP là file gì?

BCP là Settings Files - 1BlackMagic Custom Palette, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NeuralTek.

Palette màu sắc tùy chỉnh sử dụng bởi BlackMagic, một Photoshop plug-in cho colorizing ảnh đen-trắng, nâu đỏ, và IR; lưu trữ mặc định trong bảng thư mục trong thư mục BlackMagic; có thể được nạp và lưu sử dụng Load và nút Ghi lại trong cửa sổ hình ảnh BlackMagic.

What is a BCP file?

Palette of custom colors used by BlackMagic, a Photoshop plug-in for colorizing black-and-white, sepia, and IR photos; stored by default in the palettes folder within the BlackMagic directory; can be loaded and saved using the Load and Record buttons in the BlackMagic Image window.

Phần mềm mở file .BCP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCP do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Photoshop with the BlackMagic plugin
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • RoboPlus Task
  • Business Card Designer Plus
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .BCP

           

File .BCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *