BCS File

? Cách mở file .BCS? Những phần mềm mở file .BCS và sửa file lỗi. Convert Text BCS file sang định dạng khác.

.BCS File Extension

   
File name BCS File
File Type 1Batch Compiler Specification File
Nhà phát triển Nem's Tools
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .BCS là file gì?

BCS là Settings Files - 1Batch Compiler Specification File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Nem's Tools.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi hàng loạt Compiler, một chương trình được sử dụng để biên soạn các bản đồ tùy chỉnh cho các trò chơi như Half-Life và Quake; tiết kiệm thông số mà điền Batch Compiler giao diện với các lĩnh vực và các thông số có thể được chỉ định cho việc xây dựng một bản đồ.

What is a BCS file?

Configuration file used by Batch Compiler, a program used for compiling custom maps for games such as Half-Life and Quake; saves parameters that fill the Batch Compiler interface with the fields and parameters that can be specified for building a map.

Cách mở .BCS file

Để mở file .BCS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BCS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BCS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCS do người dùng đóng góp.

  • Nem's Tools Batch Compiler
  • MAX's HTML Beauty++
  • MAX's HTML Beauty++
  • Sonic Foundry Batch Converter
  • Bankruptcy Case Software Application
  • National UCC Financing Statement
  • National UCC Financing Statement

Chuyển đổi file .BCS

File .BCS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *