BEL File

? Cách mở file .BEL? Những phần mềm mở file .BEL và sửa file lỗi. Convert N/A BEL file sang định dạng khác.

.BEL File Extension

   
File name BEL File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

File .BEL là file gì?

BEL là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .BEL file

Để mở file .BEL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BEL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BEL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BEL do người dùng đóng góp.

  • Festo Software Tools
  • LhaForge
  • LhaForge
  • LhaForge Ver.1.6.2
  • LhaForge Ver.1.6.5
  • LhaForge Ver.1.6.4
  • LhaForge Ver.1.6.4

Chuyển đổi file .BEL

File .BEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *