BRT File

? Cách mở file .BRT? Những phần mềm mở file .BRT và sửa file lỗi. Convert Binary BRT file sang định dạng khác.

.BRT File Extension

   
File name BRT File
File Type Bryce Textures File
Nhà phát triển DAZ Productions
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BRT là file gì?

BRT là Raster Image Files - Bryce Textures File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DAZ Productions.

Hình ảnh tập tin được sử dụng bởi Bryce, một chương trình dùng để tạo ra các mô hình 3D và danh lam thắng cảnh; chứa một đồ họa 2D có thể được trang bị cho bộ xương của một mô hình 3D; dùng để vẽ, hoặc texturizing, mô hình 3D.

What is a BRT file?

Image file used by Bryce, a program used to created 3D models and landscapes; contains a 2D graphic that can be fitted to the skeleton of a 3D model; used for painting, or texturizing, 3D models.

Cách mở .BRT file

Để mở file .BRT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRT do người dùng đóng góp.

  • DAZ 3D Bryce 7 Pro
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Bryce
  • PhotoSir
  • BIRTHDAY
  • BIRTHDAY

Chuyển đổi file .BRT

File .BRT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *