BRTEX File

BRTEX là Game Files - Wii BRTEX Texture File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.BRTEX File Extension

   
File name BRTEX File
File Type Wii BRTEX Texture File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BRTEX là file gì?

BRTEX là Game Files - Wii BRTEX Texture File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

kết cấu tập tin trò chơi được sử dụng bởi chọn Nintendo Wii trò chơi như Super Smash Bros Brawl và Mario Kart Wii; tương tự như gói .BRRES; chứa kết cấu dữ liệu cho nhân vật và các đối tượng được tham chiếu cho gameplay.

What is a BRTEX file?

Game texture file used by select Nintendo Wii games such as Super Smash Bros. Brawl and Mario Kart Wii; similar to the .BRRES package; contains texture data for characters and objects that is referenced for gameplay.

Phần mềm mở file .BRTEX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRTEX do filegi.com tổng hợp.

  • BrawlBox

Chuyển đổi file .BRTEX

           

File .BRTEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *