BRUSHCATEGORY File

? Cách mở file .BRUSHCATEGORY? Những phần mềm mở file .BRUSHCATEGORY và sửa file lỗi. Convert N/A BRUSHCATEGORY file sang định dạng khác.

.BRUSHCATEGORY File Extension

   
File name BRUSHCATEGORY File
File Type Painter Brush Category File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .BRUSHCATEGORY là file gì?

BRUSHCATEGORY là Misc Files - Painter Brush Category File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Bàn chải loại tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi Corel Painter, một ứng dụng tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số; chứa một tập hợp các biến thể bàn chải, đó là bàn chải đặc biệt và các thiết lập bàn chải.

What is a BRUSHCATEGORY file?

Brush category file created and used by Corel Painter, a digital artwork application; contains a collection of brush variants, which are specific brushes and brush settings.

Cách mở .BRUSHCATEGORY file

Để mở file .BRUSHCATEGORY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRUSHCATEGORY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRUSHCATEGORY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRUSHCATEGORY do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .BRUSHCATEGORY

File .BRUSHCATEGORY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *