BRUSHLIBRARY File

? Cách mở file .BRUSHLIBRARY? Những phần mềm mở file .BRUSHLIBRARY và sửa file lỗi. Convert N/A BRUSHLIBRARY file sang định dạng khác.

.BRUSHLIBRARY File Extension

   
File name BRUSHLIBRARY File
File Type Painter Brush Library
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BRUSHLIBRARY là file gì?

BRUSHLIBRARY là Misc Files - Painter Brush Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Bàn chải thư viện tạo ra và được sử dụng bởi Corel Painter, một ứng dụng tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số; cửa hàng một tập hợp các bàn chải nhóm lại thành các loại khác nhau tùy thuộc vào loại bàn chải, chẳng hạn như Chalk, Crayons, và Felt loại Bút.

What is a BRUSHLIBRARY file?

Brush library created and used by Corel Painter, a digital artwork application; stores a collection of brushes grouped into different categories depending on the brush type, such as the Chalk, Crayons, and Felt Pens categories.

Cách mở .BRUSHLIBRARY file

Để mở file .BRUSHLIBRARY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRUSHLIBRARY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRUSHLIBRARY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRUSHLIBRARY do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .BRUSHLIBRARY

File .BRUSHLIBRARY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *