BRUSHVARIANT File

? Cách mở file .BRUSHVARIANT? Những phần mềm mở file .BRUSHVARIANT và sửa file lỗi. Convert N/A BRUSHVARIANT file sang định dạng khác.

.BRUSHVARIANT File Extension

   
File name BRUSHVARIANT File
File Type Painter Brush Variant File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BRUSHVARIANT là file gì?

BRUSHVARIANT là Settings Files - Painter Brush Variant File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Bàn chải loại tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi Corel Painter, một ứng dụng tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số; chứa các tùy chọn mà dictate những gì một bàn chải như thế nào.

What is a BRUSHVARIANT file?

Brush category file created and used by Corel Painter, a digital artwork application; contains settings that dictate what a brush looks like.

Cách mở .BRUSHVARIANT file

Để mở file .BRUSHVARIANT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRUSHVARIANT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRUSHVARIANT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRUSHVARIANT do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .BRUSHVARIANT

File .BRUSHVARIANT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *