BRUSHVARIANT File

BRUSHVARIANT là Settings Files - Painter Brush Variant File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

.BRUSHVARIANT File Extension

   
File name BRUSHVARIANT File
File Type Painter Brush Variant File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BRUSHVARIANT là file gì?

BRUSHVARIANT là Settings Files - Painter Brush Variant File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Bàn chải loại tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi Corel Painter, một ứng dụng tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số; chứa các tùy chọn mà dictate những gì một bàn chải như thế nào.

What is a BRUSHVARIANT file?

Brush category file created and used by Corel Painter, a digital artwork application; contains settings that dictate what a brush looks like.

Phần mềm mở file .BRUSHVARIANT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRUSHVARIANT do filegi.com tổng hợp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .BRUSHVARIANT

           

File .BRUSHVARIANT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *