BRW File

? Cách mở file .BRW? Những phần mềm mở file .BRW và sửa file lỗi. Convert Binary BRW file sang định dạng khác.

.BRW File Extension

   
File name BRW File
File Type Calyx Point Borrower File
Nhà phát triển Calyx Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BRW là file gì?

BRW là Data Files - Calyx Point Borrower File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Calyx Software.

Tập tin được sử dụng bởi Calyx Point, một chương trình dùng để tạo và quản lý các khoản vay thế chấp; chứa dữ liệu tài chính cho vay đối với khách hàng vay; dùng để theo dõi thông tin trạng thái cho vay giữa người cho vay và người vay.

What is a BRW file?

File used by Calyx Point, a program used to create and manage mortgage loans; contains loan financial data for the borrower; used to track loan status information between a lender and borrower.

Cách mở .BRW file

Để mở file .BRW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRW do người dùng đóng góp.

  • Calyx Point
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat
  • Point Application
  • LonMaker Browser

Chuyển đổi file .BRW

File .BRW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *