BRX File

? Cách mở file .BRX? Những phần mềm mở file .BRX và sửa file lỗi. Convert N/A BRX file sang định dạng khác.

.BRX File Extension

   
File name BRX File
File Type 1BREW Application Resource File
Nhà phát triển Qualcomm
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .BRX là file gì?

BRX là Developer Files - 1BREW Application Resource File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Qualcomm.

Deprecated tập tin tài nguyên ứng dụng được sử dụng bởi 4.x chương trình phát triển ứng dụng di động 3.x BREW cũ và; chứa các mô tả của tài sản được sử dụng bởi các ứng dụng; thay thế bằng định dạng .CAR mới hơn.

What is a BRX file?

Deprecated application resource file used by older BREW 3.x and 4.x mobile application development programs; contains descriptions of assets used by the application; replaced by the newer .CAR format.

Cách mở .BRX file

Để mở file .BRX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRX do người dùng đóng góp.

  • Qualcomm Brew MP SDK
  • Bluebeam PDF Revu
  • Bluebeam PDF Revu
  • Media Player Classic
  • AKU SHAPER

Chuyển đổi file .BRX

File .BRX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *