BS1 File

? Cách mở file .BS1? Những phần mềm mở file .BS1 và sửa file lỗi. Convert Text BS1 file sang định dạng khác.

.BS1 File Extension

   
File name BS1 File
File Type VirtualBus Vehicle Configuration File
Nhà phát triển VirtualBus
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .BS1 là file gì?

BS1 là Game Files - VirtualBus Vehicle Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi VirtualBus.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi VirtualBus, một chiếc xe buýt miễn phí mô phỏng lái xe trò chơi; chứa các thông số cấu hình cho xe buýt 3D điều khiển bởi người chơi; cửa hàng cài đặt như các màu sắc xe, thông số kỹ thuật lốp, và các mô hình được sử dụng bởi từng phân khúc xe buýt.

What is a BS1 file?

Game file used by VirtualBus, a free bus driving simulation game; contains configuration parameters for the 3D bus driven by the player; stores settings such as the vehicle colors, tire specifications, and the models used by each bus segment.

Cách mở .BS1 file

Để mở file .BS1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BS1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BS1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BS1 do người dùng đóng góp.

  • VirtualBus
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • A-Plan
  • Microsoft Bookshelf - British Reference Collection

Chuyển đổi file .BS1

File .BS1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *