BS2 File

BS2 là Developer Files - BASIC Stamp 2 Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Parallax.

.BS2 File Extension

   
File name BS2 File
File Type BASIC Stamp 2 Code File
Nhà phát triển Parallax
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BS2 là file gì?

BS2 là Developer Files - BASIC Stamp 2 Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Parallax.

What is a BS2 file?

Program code for a Parallax BASIC Stamp module or microcontroller; often used for educational hardware programming projects; saved in a text format that can be opened in a text editor.

Phần mềm mở file .BS2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BS2 do filegi.com tổng hợp.

  • BASIC Stamp Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Profile Financial Application Suite

Chuyển đổi file .BS2

           

File .BS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *