BS2 File

? Cách mở file .BS2? Những phần mềm mở file .BS2 và sửa file lỗi. Convert N/A BS2 file sang định dạng khác.

.BS2 File Extension

   
File name BS2 File
File Type BASIC Stamp 2 Code File
Nhà phát triển Parallax
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BS2 là file gì?

BS2 là Developer Files - BASIC Stamp 2 Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Parallax.

What is a BS2 file?

Program code for a Parallax BASIC Stamp module or microcontroller; often used for educational hardware programming projects; saved in a text format that can be opened in a text editor.

Cách mở .BS2 file

Để mở file .BS2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BS2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BS2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BS2 do người dùng đóng góp.

  • BASIC Stamp Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Profile Financial Application Suite

Chuyển đổi file .BS2

File .BS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *