BSB File

BSB là Game Files - BioShock Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Take-Two Interactive Software.

.BSB File Extension

   
File name BSB File
File Type BioShock Saved Game File
Nhà phát triển Take-Two Interactive Software
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (10 Bình chọn)

File .BSB là file gì?

BSB là Game Files - BioShock Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Take-Two Interactive Software.

Lưu tập tin trò chơi được tạo ra bởi BioShock, một trò chơi bắn súng ngôi thứ nhất, nơi người chơi chiến đấu chống lại loài biến đổi sinh học; chứa một trạng thái lưu trữ trong gameplay; sử dụng để lưu và tải trong game tiến bộ.

What is a BSB file?

Save game file created by BioShock, a first-person shooter game where players battle against biologically modified beings; contains a saved state during gameplay; used to save and load in-game progress.

Phần mềm mở file .BSB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSB do filegi.com tổng hợp.

  • Take-Two Interactive BioShock
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • OpenCPN
  • BioShock
  • Bioshock-MCE
  • Bioshock-MCE

Chuyển đổi file .BSB

           

File .BSB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *