BSC File

? Cách mở file .BSC? Những phần mềm mở file .BSC và sửa file lỗi. Convert N/A BSC file sang định dạng khác.

.BSC File Extension

   
File name BSC File
File Type Visual Studio Source Browser Information File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .BSC là file gì?

BSC là Developer Files - Visual Studio Source Browser Information File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin thông tin biểu tượng được tạo ra bởi Visual Studio, một SDK được phát triển bởi Microsoft; chứa thông tin về các biểu tượng trong ứng dụng, được tạo ra thông qua một tập tin .SBR trung gian từ mã nguồn gốc.

What is a BSC file?

Symbol information file generated by Visual Studio, an SDK developed by Microsoft; contains information about symbols in the application, which were generated through an intermediate .SBR file from the original source code.

Cách mở .BSC file

Để mở file .BSC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BSC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BSC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .BSC

File .BSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *