BSH File

? Cách mở file .BSH? Những phần mềm mở file .BSH và sửa file lỗi. Convert Text BSH file sang định dạng khác.

.BSH File Extension

   
File name BSH File
File Type BeanShell Script
Nhà phát triển Patrick Niemeyer
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .BSH là file gì?

BSH là Developer Files - BeanShell Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Patrick Niemeyer.

Script được viết cho BeanShell, một mã nguồn mở, nhẹ ngôn ngữ kịch bản mà kéo dài Java với tính năng kịch bản; chứa mã nguồn văn bản viết bằng các BeanShell Scripting Ngôn ngữ; cho phép nhà phát triển để các lệnh script trong Java thay vì ngôn ngữ shell chuẩn.

What is a BSH file?

Script written for BeanShell, an open source, lightweight scripting language that extends Java with scripting features; contains text source code written in the BeanShell Scripting Language; allows developers to script commands in Java instead of standard shell languages.

Cách mở .BSH file

Để mở file .BSH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BSH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BSH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSH do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • MacVim
  • MacVim
  • BeanShell
  • Microsoft Notepad
  • Eclipse IDE for Java Developers
  • Eclipse IDE for Java Developers

Chuyển đổi file .BSH

File .BSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *