BZPLUG File

? Cách mở file .BZPLUG? Những phần mềm mở file .BZPLUG và sửa file lỗi. Convert N/A BZPLUG file sang định dạng khác.

.BZPLUG File Extension

   
File name BZPLUG File
File Type AfterShot Pro Plugin Bundle
Nhà phát triển Corel
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .BZPLUG là file gì?

BZPLUG là Plugin Files - AfterShot Pro Plugin Bundle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Một tập tin BZPLUG là một tập tin bó Plugin sử dụng bởi Corel AfterShot Pro, một trình soạn thảo hình ảnh chuyên nghiệp. Nó lưu trữ nội dung, trong đó có thể có nhiều tác phẩm, mở rộng các chức năng của ứng dụng AfterShot. Một số ví dụ về khả năng bổ sung thông qua các plugin là những công cụ màu phân loại, chỉnh góc độ, vignetting tiên tiến, và nostalgiac mô phỏng bộ phim kinh điển.

What is a BZPLUG file?

A BZPLUG file is a plugin bundle file used by Corel AfterShot Pro, a professional image editor. It stores content, which may be multiple files, that extends the functionality of the AfterShot application. Some examples of capabilities added through the plugin are color grading tools, perspective correction, advanced vignetting, and nostalgiac classic film simulator.

Cách mở .BZPLUG file

Để mở file .BZPLUG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BZPLUG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BZPLUG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BZPLUG do người dùng đóng góp.

  • Corel AfterShot Pro 3

Chuyển đổi file .BZPLUG

File .BZPLUG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *