BZW File

? Cách mở file .BZW? Những phần mềm mở file .BZW và sửa file lỗi. Convert Text BZW file sang định dạng khác.

.BZW File Extension

   
File name BZW File
File Type BZFlag World File
Nhà phát triển BZFlag.org
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.8 ★ (6 Bình chọn)

File .BZW là file gì?

BZW là Game Files - BZFlag World File, dưới định dạng Text được phát triển bởi BZFlag.org.

tập tin trên thế giới được sử dụng bởi BZFlag, một 3D nhiều người chơi bể người đầu tiên mô phỏng trò chơi; chứa một trò chơi thế giới, hoặc bản đồ, xác định các đối tượng 3D trong văn bản gốc; hỗ trợ đất, nước, mắt lưới, và 3D hình dạng, chẳng hạn như hộp, hình nón và hình cầu; cũng có thể được sử dụng để xác định các yếu tố trò chơi bao gồm di chuyển vượt thời và vũ khí.

What is a BZW file?

World file used by BZFlag, a 3D multi-player first person tank simulation game; contains a game world, or map, that defines 3D objects in plain text; supports land, water, meshes, and 3D shapes, such as boxes, cones, and spheres; may also be used to define game elements including teleporters and weapons.

Cách mở .BZW file

Để mở file .BZW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BZW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BZW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BZW do người dùng đóng góp.

  • BzfEd
  • BZFlag
  • BZFlag
  • pyBZEdit
  • iBZServer
  • blender with BZWTools Plug-in
  • blender with BZWTools Plug-in
  • BZEdit

Chuyển đổi file .BZW

File .BZW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *