BZZ File

? Cách mở file .BZZ? Những phần mềm mở file .BZZ và sửa file lỗi. Convert N/A BZZ file sang định dạng khác.

.BZZ File Extension

   
File name BZZ File
File Type BuzzBundle Project
Nhà phát triển Link-Assistant.Com
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BZZ là file gì?

BZZ là Settings Files - BuzzBundle Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Link-Assistant.Com.

Một tập tin BZZ là một dự án tạo ra bởi BuzzBundle, một công cụ quản lý phương tiện truyền thông xã hội. Nó chứa thông tin cấu hình cho một hoặc nhiều con suối trực tuyến, chẳng hạn như các mạng xã hội, blog và các diễn đàn. file BZZ cũng có thể lưu trữ các từ khóa và báo cáo tùy chỉnh theo dõi các đề cập trực tuyến.

What is a BZZ file?

A BZZ file is a project created by BuzzBundle, a social media management tool. It contains configuration information for one or more online streams, such as social networks, blogs, and forums. BZZ files may also store custom tracked keywords and reports of mentions online.

Cách mở .BZZ file

Để mở file .BZZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BZZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BZZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BZZ do người dùng đóng góp.

  • Link-Assistant.Com BuzzBundle
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .BZZ

File .BZZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *