CHR0 File

? Cách mở file .CHR0? Những phần mềm mở file .CHR0 và sửa file lỗi. Convert N/A CHR0 file sang định dạng khác.

.CHR0 File Extension

   
File name CHR0 File
File Type Wii Model Animation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .CHR0 là file gì?

CHR0 là Game Files - Wii Model Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Animation tập tin được sử dụng bởi Nintendo Wii trò chơi như Mario Kart Wii; thường được tìm thấy bên trong một file gói tài nguyên (.BRRES) và chứa dữ liệu được tham chiếu bởi các trò chơi để xác định hình ảnh động của phong trào của mô hình; bao gồm dữ liệu hình ảnh động như quy mô mô hình, luân chuyển, và số lượng khung; tương tự như .PAT0 và .MDL0 tập tin được sử dụng bởi trò chơi Wii.

What is a CHR0 file?

Animation file used by Nintendo Wii games such as Mario Kart Wii; typically found within a resource package file (.BRRES) and contains data referenced by the game to determine the animation of a model's movement; includes animation data such as model scale, rotation, and frame count; similar to .PAT0 and .MDL0 files used by Wii games.

Cách mở .CHR0 file

Để mở file .CHR0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHR0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHR0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHR0 do người dùng đóng góp.

  • BrawlBox

Chuyển đổi file .CHR0

File .CHR0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *