CHRPARAMS File

? Cách mở file .CHRPARAMS? Những phần mềm mở file .CHRPARAMS và sửa file lỗi. Convert N/A CHRPARAMS file sang định dạng khác.

.CHRPARAMS File Extension

   
File name CHRPARAMS File
File Type CryENGINE Character Parameters File
Nhà phát triển Crytek
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .CHRPARAMS là file gì?

CHRPARAMS là 3D Image Files - CryENGINE Character Parameters File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crytek.

Tập tin được tạo ra với CryENGINE SDK, một bộ chương trình được sử dụng để xây dựng trò chơi 3D; chứa tham chiếu đến các file nhân vật hoạt hình (.caf) cũng như thông tin về các sự kiện hoạt hình cho các nhân vật có thể được gọi khi lập trình game.

What is a CHRPARAMS file?

File created with the CryENGINE SDK, a program suite used for building 3D games; contains references to the character animation files (.CAF) as well as information about animation events for the character that can be invoked when programming the game.

Cách mở .CHRPARAMS file

Để mở file .CHRPARAMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHRPARAMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHRPARAMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHRPARAMS do người dùng đóng góp.

  • Crytek CryENGINE SDK

Chuyển đổi file .CHRPARAMS

File .CHRPARAMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *