CHS File

? Cách mở file .CHS? Những phần mềm mở file .CHS và sửa file lỗi. Convert Text CHS file sang định dạng khác.

.CHS File Extension

   
File name CHS File
File Type Windows Chinese Noise-Word List File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .CHS là file gì?

CHS là System Files - Windows Chinese Noise-Word List File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi Index Server, một thành phần của hệ điều hành Windows sử dụng để tìm kiếm; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa một danh sách các từ tiếng ồn, mà là từ khóa được loại trừ khỏi quá trình tìm kiếm lập chỉ mục; nằm trong thư mục C: Windows System32 thư mục và có NOISE.CHS filename; sử dụng cho người Trung Quốc (CHS) Danh tiếng ồn từ trong Windows.

What is a CHS file?

System file used by Index Server, a component of the Windows operating system used for searching; saved in a plain text format and contains a list of noise words, which are keywords that are excluded from the search indexing process; located in the C:WindowsSystem32 directory and has the filename NOISE.CHS; used for the Chinese (CHS) noise-word list in Windows.

Cách mở .CHS file

Để mở file .CHS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ChessRally
  • ChIDE
  • Ch Standard
  • Ch Standard

Chuyển đổi file .CHS

File .CHS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *