CHT File

? Cách mở file .CHT? Những phần mềm mở file .CHT và sửa file lỗi. Convert N/A CHT file sang định dạng khác.

.CHT File Extension

   
File name CHT File
File Type 1Emulator Cheat File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .CHT là file gì?

CHT là Game Files - 1Emulator Cheat File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một CHT là một tập tin mã cheat được sử dụng bởi video game giả lập khác nhau. Nó chứa mã cheat cung cấp "cheats" cho một trò chơi, cho phép người sử dụng để truy cập tính năng mạnh mẽ như không thể chinh phục hoặc cuộc sống vô hạn.

What is a CHT file?

A CHT file is a cheat code file used by various video game emulators. It contains cheat codes that provide "cheats" for a game, which enables the user to access powerful capabilities such as invincibility or infinite lives.

Cách mở .CHT file

Để mở file .CHT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHT do người dùng đóng góp.

  • N64oid
  • ZSNES
  • ZSNES
  • Jnes
  • Snes9x
  • Dolphin
  • Dolphin

Chuyển đổi file .CHT

File .CHT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *