COLZ File

? Cách mở file .COLZ? Những phần mềm mở file .COLZ và sửa file lỗi. Convert Binary COLZ file sang định dạng khác.

.COLZ File Extension

   
File name COLZ File
File Type Adobe Collage File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .COLZ là file gì?

COLZ là Raster Image Files - Adobe Collage File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo bởi Adobe Collage, một Adobe Touch App sử dụng để tạo moodboards hiện đại; có thể chứa hình ảnh và nội dung khác từ .PDF, file PSD, và .ai; cũng có thể bao gồm đồ họa bút vẽ tay và văn bản; có thể được tải lên và chia sẻ trên các phần mềm Adobe Creative Cloud.

What is a COLZ file?

File created by Adobe Collage, an Adobe Touch App used for creating modern moodboards; may contain graphics and other content from .PDF, .PSD, and .AI files; can also include hand-drawn pen graphics and text; may be uploaded and shared on the Adobe Creative Cloud.

Cách mở .COLZ file

Để mở file .COLZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COLZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COLZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COLZ do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop with Adobe Collage COLZ script

Chuyển đổi file .COLZ

File .COLZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *