COMFYCAKESSAVE-MS File

? Cách mở file .COMFYCAKESSAVE-MS? Những phần mềm mở file .COMFYCAKESSAVE-MS và sửa file lỗi. Convert N/A COMFYCAKESSAVE-MS file sang định dạng khác.

.COMFYCAKESSAVE-MS File Extension

   
File name COMFYCAKESSAVE-MS File
File Type Comfy Cakes Saved Game
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (21 Bình chọn)

File .COMFYCAKESSAVE-MS là file gì?

COMFYCAKESSAVE-MS là Game Files - Comfy Cakes Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi Purble Place, một trò chơi câu đố và bộ nhớ tích hợp trong Windows Vista và Windows 7; tiết kiệm thống kê gameplay cho Beginner, Intermediate, và các chế độ nâng cao, có thể được xem bằng cách chọn game → Thống kê; cũng tiết kiệm tình trạng trò chơi do đó người chơi có thể tiếp tục nơi ông rời đi.

What is a COMFYCAKESSAVE-MS file?

Game file created by Purble Place, a puzzle and memory game included with Windows Vista and Windows 7; saves gameplay statistics for the Beginner, Intermediate, and Advanced modes, which can be viewed by selecting Game → Statistics; also saves the game state so the player can resume where he left off.

Cách mở .COMFYCAKESSAVE-MS file

Để mở file .COMFYCAKESSAVE-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COMFYCAKESSAVE-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COMFYCAKESSAVE-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COMFYCAKESSAVE-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Purble Place

Chuyển đổi file .COMFYCAKESSAVE-MS

File .COMFYCAKESSAVE-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *