COVERAGE File

? Cách mở file .COVERAGE? Những phần mềm mở file .COVERAGE và sửa file lỗi. Convert N/A COVERAGE file sang định dạng khác.

.COVERAGE File Extension

   
File name COVERAGE File
File Type Visual Studio Code Coverage Report
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .COVERAGE là file gì?

COVERAGE là Data Files - Visual Studio Code Coverage Report, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin HIỂM là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Visual Studio, một công cụ phát triển phần mềm sử dụng để tạo các chương trình Windows và các ứng dụng web. Nó chứa một báo cáo bảo hiểm, trong đó bao gồm tỷ lệ mã của bạn đã được thử nghiệm bởi một kiểm tra mã. file bảo hiểm có thể được tạo ra cho quản lý (giao diện dòng lệnh) và không được quản lý (bản địa) mã.

What is a COVERAGE file?

A COVERAGE file is a data file created by Visual Studio, a software development tool used for creating Windows programs and web applications. It contains a coverage report, which includes the proportion of your code that was tested by a coded test. COVERAGE files may be generated for managed (command line interface) and unmanaged (native) code.

Cách mở .COVERAGE file

Để mở file .COVERAGE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COVERAGE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COVERAGE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COVERAGE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .COVERAGE

File .COVERAGE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *