DPX File

? Cách mở file .DPX? Những phần mềm mở file .DPX và sửa file lỗi. Convert N/A DPX file sang định dạng khác.

.DPX File Extension

   
File name DPX File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DPX là file gì?

DPX là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DPX file

Để mở file .DPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DPX do người dùng đóng góp.

  • ImageMagick
  • Adobe Photoshop CS Central European
  • Adobe Photoshop CS Central European
  • Adobe Photoshop Middle East
  • DrawPlus
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .DPX

File .DPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert dpx to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *