DVM File

? Cách mở file .DVM? Những phần mềm mở file .DVM và sửa file lỗi. Convert N/A DVM file sang định dạng khác.

.DVM File Extension

   
File name DVM File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DVM là file gì?

DVM là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DVM file

Để mở file .DVM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DVM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DVM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DVM do người dùng đóng góp.

  • JSM Settings
  • Power Commander FC Control Center Version
  • Power Commander FC Control Center Version
  • Dynojet Power Core version
  • TBR Top Tune
  • SID DVD-Video Maker
  • SID DVD-Video Maker

Chuyển đổi file .DVM

File .DVM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *