DVR File

? Cách mở file .DVR? Những phần mềm mở file .DVR và sửa file lỗi. Convert N/A DVR file sang định dạng khác.

.DVR File Extension

   
File name DVR File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DVR là file gì?

DVR là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DVR file

Để mở file .DVR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DVR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DVR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DVR do người dùng đóng góp.

  • Final Media Player
  • Adobe OnLocation
  • Adobe OnLocation
  • VideoPlayer Application
  • Divar Series ArchivePlayer
  • RealPlayer (
  • RealPlayer (

Chuyển đổi file .DVR

File .DVR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert dvr-ms to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *