DXL File

? Cách mở file .DXL? Những phần mềm mở file .DXL và sửa file lỗi. Convert N/A DXL file sang định dạng khác.

.DXL File Extension

   
File name DXL File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DXL là file gì?

DXL là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DXL file

Để mở file .DXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DXL do người dùng đóng góp.

  • AkelPad
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • DX4WIN logging software
  • Allegro CL Free Express Edition Express
  • SysTools Lotus DXL Viewer
  • SysTools Lotus DXL Viewer

Chuyển đổi file .DXL

File .DXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *