E57 File

E57 là 3D Image Files - LIDAR Point Cloud Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ASTM E57 Committee on 3D Imaging Systems.

.E57 File Extension

   
File name E57 File
File Type LIDAR Point Cloud Data File
Nhà phát triển ASTM E57 Committee on 3D Imaging Systems
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (7 Bình chọn)

File .E57 là file gì?

E57 là 3D Image Files - LIDAR Point Cloud Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ASTM E57 Committee on 3D Imaging Systems.

tập tin hình ảnh 3D được tạo ra trong định dạng tiêu chuẩn ASTM E57, một định dạng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu bắt bởi hệ thống hình ảnh 3D; tiết kiệm LIDAR (phát hiện ánh sáng và dao động) dữ liệu, được chụp bởi máy ảnh dãy 3D; cho phép từ xa cảm nhận dữ liệu được lưu trong một định dạng nhà cung cấp trung lập.

What is a E57 file?

3D image file created in the ASTM E57 format, a format used for storing data captured by 3D imaging systems; saves LIDAR (light detection and ranging) data, which was captured by 3D range cameras; enables remote sensing data to be saved in a vendor-neutral format.

Phần mềm mở file .E57

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .E57 do filegi.com tổng hợp.

  • libE57
  • FARO Scene
  • FARO Scene
  • RIEGL RiSCAN PRO

Chuyển đổi file .E57

           

File .E57 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *