E_E File

E_E là Executable Files - Renamed EXE File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.E_E File Extension

   
File name E_E File
File Type Renamed EXE File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .E_E là file gì?

E_E là Executable Files - Renamed EXE File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Windows thực thi (.EXE) tập tin đó đã được đổi tên với ".e_e" mở rộng, có thể để thoát khỏi được lọc bởi một chương trình email đính kèm tập tin Phát hiện với ".exe" mở rộng.

What is a E_E file?

Windows executable (.EXE) file that has been renamed with the ".e_e" extension, possibly to escape being filtered by an email program that detects file attachments with the ".exe" extension.

Phần mềm mở file .E_E

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .E_E do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .E_E

           

File .E_E có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *