EA File

? Cách mở file .EA? Những phần mềm mở file .EA và sửa file lỗi. Convert XML EA file sang định dạng khác.

.EA File Extension

   
File name EA File
File Type Kindle End Actions File
Nhà phát triển Amazon
Phân loại eBook Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .EA là file gì?

EA là eBook Files - Kindle End Actions File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Amazon.

Tập tin được tạo ra bởi các thiết bị đọc sách điện tử Amazon Kindle; chứa thông tin mà người đọc sẽ nhìn thấy sau trang cuối cùng của cuốn sách của họ; lưu trong một định dạng XML.

What is a EA file?

File created by the Amazon Kindle e-reading device; contains information that the reader sees after the last page of their book; saved in an XML format.

Cách mở .EA file

Để mở file .EA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EA do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • text editor

Chuyển đổi file .EA

File .EA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *