EAL File

EAL là eBook Files - Kindle End Actions File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Amazon.

.EAL File Extension

   
File name EAL File
File Type Kindle End Actions File
Nhà phát triển Amazon
Phân loại eBook Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .EAL là file gì?

EAL là eBook Files - Kindle End Actions File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Amazon.

Nộp được tạo ra bởi Amazon Kindle, một thiết bị điện tử đọc; lưu trong một định dạng XML; lưu trữ thông tin mà người đọc sẽ nhìn thấy sau trang cuối cùng của cuốn sách của họ.

What is a EAL file?

File created by Amazon Kindle, an e-reading device; saved in an XML format; stores information that the reader sees after the last page of their book.

Phần mềm mở file .EAL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EAL do filegi.com tổng hợp.

  • Apple TextEdit
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • text editor

Chuyển đổi file .EAL

           

File .EAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *