EAL File

? Cách mở file .EAL? Những phần mềm mở file .EAL và sửa file lỗi. Convert XML EAL file sang định dạng khác.

.EAL File Extension

   
File name EAL File
File Type Kindle End Actions File
Nhà phát triển Amazon
Phân loại eBook Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .EAL là file gì?

EAL là eBook Files - Kindle End Actions File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Amazon.

Nộp được tạo ra bởi Amazon Kindle, một thiết bị điện tử đọc; lưu trong một định dạng XML; lưu trữ thông tin mà người đọc sẽ nhìn thấy sau trang cuối cùng của cuốn sách của họ.

What is a EAL file?

File created by Amazon Kindle, an e-reading device; saved in an XML format; stores information that the reader sees after the last page of their book.

Cách mở .EAL file

Để mở file .EAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EAL do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • text editor

Chuyển đổi file .EAL

File .EAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *