EAP File

? Cách mở file .EAP? Những phần mềm mở file .EAP và sửa file lỗi. Convert N/A EAP file sang định dạng khác.

.EAP File Extension

   
File name EAP File
File Type 1Enterprise Architect Project
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .EAP là file gì?

EAP là Data Files - 1Enterprise Architect Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

hồ sơ dự án cho doanh nghiệp Kiến trúc sư, một CASE (Computer Aided Software Engineering) công cụ cho việc thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm; hỗ trợ đặc tả UML 2.0.

What is a EAP file?

Project file for Enterprise Architect, a CASE (Computer Aided Software Engineering) tool for the design and construction of software systems; supports the UML 2.0 specification.

Cách mở .EAP file

Để mở file .EAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EAP do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • GPS-Mate
  • AllePomocnik

Chuyển đổi file .EAP

File .EAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *