EAZ File

EAZ là Plugin Files - ArcGIS Explorer Add-in File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi ESRI.

.EAZ File Extension

   
File name EAZ File
File Type ArcGIS Explorer Add-in File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại Plugin Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .EAZ là file gì?

EAZ là Plugin Files - ArcGIS Explorer Add-in File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi ESRI.

Add-in tập tin được sử dụng bởi ArcGIS Explorer, một ứng dụng miễn phí của ESRI sử dụng để khám phá, hình dung và chia sẻ bản đồ; lưu trữ một kho lưu trữ tập tin nén, trong đó bao gồm một tập tin XML, mã biên dịch, và các tập tin hỗ trợ cho các add-in; được sử dụng để mở rộng các chức năng cơ bản của phần mềm bằng cách lưu trữ các nút mới, cửa sổ, và phần mở rộng khác.

What is a EAZ file?

Add-in file used by ArcGIS Explorer, a free ESRI application used for exploring, visualizing, and sharing maps; stores a compressed file archive, which includes an XML file, compiled code, and supporting files for the add-in; used for extending the base functionality of the software by storing new buttons, dockable windows, and other extensions.

Phần mềm mở file .EAZ

Hệ điều hành WindowWINDOW
           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EAZ do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Visual Studio with ESRI ArcGIS Explorer SDK
  • ESRI ArcGIS Explorer
  • ESRI ArcGIS Explorer
  • Eazel

Chuyển đổi file .EAZ

           

File .EAZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *