EBA File

EBA là Developer Files - Emergence BASIC Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi IonicWind Software.

.EBA File Extension

   
File name EBA File
File Type Emergence BASIC Source Code File
Nhà phát triển IonicWind Software
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .EBA là file gì?

EBA là Developer Files - Emergence BASIC Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi IonicWind Software.

tập tin mã nguồn tạo ra bởi Emergence BASIC (EBasic), một IDE đơn giản dùng để phát triển các ứng dụng nhỏ Windows 32-bit; viết bằng ngôn ngữ lập trình EBasic, mà là tương tự như BASIC; thường được sử dụng để xây dựng các tiện ích Windows nhỏ.

What is a EBA file?

Source code file created by Emergence BASIC (EBasic), a simple IDE used to develop small Windows 32-bit applications; written in the EBasic programming language, which is similar to BASIC; often used for building small Windows utilities.

Phần mềm mở file .EBA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBA do filegi.com tổng hợp.

  • IonicWind IWBasic
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Telmex
  • Vip Communicator
  • e-Backup
  • e-Backup

Chuyển đổi file .EBA

           

File .EBA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *