EBD File

? Cách mở file .EBD? Những phần mềm mở file .EBD và sửa file lỗi. Convert Binary EBD file sang định dạng khác.

.EBD File Extension

   
File name EBD File
File Type Windows EBD System File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (11 Bình chọn)

File .EBD là file gì?

EBD là System Files - Windows EBD System File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi hệ điều hành Windows; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay nhưng thay vì được sử dụng bởi Windows khi chạy hệ điều hành.

What is a EBD file?

System file used by the Windows operating system; not meant to be opened manually but instead is used by Windows when running the operating system.

Cách mở .EBD file

Để mở file .EBD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EBD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EBD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • Attachmate Software
  • Attachmate Software
  • Any Video Converter Free
  • AP Modellbahn

Chuyển đổi file .EBD

File .EBD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *