EBD File

EBD là System Files - Windows EBD System File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.EBD File Extension

   
File name EBD File
File Type Windows EBD System File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (11 Bình chọn)

File .EBD là file gì?

EBD là System Files - Windows EBD System File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi hệ điều hành Windows; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay nhưng thay vì được sử dụng bởi Windows khi chạy hệ điều hành.

What is a EBD file?

System file used by the Windows operating system; not meant to be opened manually but instead is used by Windows when running the operating system.

Phần mềm mở file .EBD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBD do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Windows
  • Attachmate Software
  • Attachmate Software
  • Any Video Converter Free
  • AP Modellbahn

Chuyển đổi file .EBD

           

File .EBD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *