EBK File

EBK là eBook Files - eBook Pro eBook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Internet Marketing Center.

.EBK File Extension

   
File name EBK File
File Type eBook Pro eBook File
Nhà phát triển The Internet Marketing Center
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (16 Bình chọn)

File .EBK là file gì?

EBK là eBook Files - eBook Pro eBook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Internet Marketing Center.

Hồ EBK là một tập tin eBook tạo ra bởi eBook Pro, một chương trình dùng để tạo ebook và bảo vệ thông tin có bản quyền. Nó lưu trữ một phiên bản nén và mã hóa của một eBook và có thể được đọc bằng cách sử dụng Viewer eBook miễn phí khi thông tin người dùng thích hợp được cung cấp.

What is a EBK file?

An EBK file is an eBook file created by eBook Pro, a program used to create eBooks and protect copyrighted information. It stores a compressed and encrypted version of an eBook and can be read using the free eBook Viewer when proper user credentials are supplied.

Phần mềm mở file .EBK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBK do filegi.com tổng hợp.

  • Kryptel Enterprise Edition
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Amic Email Backup
  • Outlook Backup
  • Outlook Express Backup Genie
  • Outlook Express Backup Genie

Chuyển đổi file .EBK

           

File .EBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *