EBM File

EBM là Executable Files - 1EXTRA! Basic Macro, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Attachmate.

.EBM File Extension

   
File name EBM File
File Type 1EXTRA! Basic Macro
Nhà phát triển Attachmate
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (12 Bình chọn)

File .EBM là file gì?

EBM là Executable Files - 1EXTRA! Basic Macro, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Attachmate.

Macro tự động hóa các quy trình trong vòng EXTRA !, một chương trình thi đua thiết bị đầu cuối từ Attachmate; chứa mã với các chức năng có thể được chạy trong chương trình; macro cơ bản, chẳng hạn như Flag.ebm, Loop.ebm, và Captu32.ebm được bao gồm với các EXTRA! phần mềm.

What is a EBM file?

Macro that automates processes within EXTRA!, a terminal emulation program from Attachmate; contains code with functions that can be run within the program; basic macros, such as Flag.ebm, Loop.ebm, and Captu32.ebm are included with the EXTRA! software.

Phần mềm mở file .EBM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBM do filegi.com tổng hợp.

  • Attachmate EXTRA!
  • Attachmate Software
  • Attachmate Software
  • Media Player Classic
  • myEXTRA! Enterprise
  • RemLogic
  • RemLogic

Chuyển đổi file .EBM

           

File .EBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *