EBM File

? Cách mở file .EBM? Những phần mềm mở file .EBM và sửa file lỗi. Convert N/A EBM file sang định dạng khác.

.EBM File Extension

   
File name EBM File
File Type 1EXTRA! Basic Macro
Nhà phát triển Attachmate
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (12 Bình chọn)

File .EBM là file gì?

EBM là Executable Files - 1EXTRA! Basic Macro, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Attachmate.

Macro tự động hóa các quy trình trong vòng EXTRA !, một chương trình thi đua thiết bị đầu cuối từ Attachmate; chứa mã với các chức năng có thể được chạy trong chương trình; macro cơ bản, chẳng hạn như Flag.ebm, Loop.ebm, và Captu32.ebm được bao gồm với các EXTRA! phần mềm.

What is a EBM file?

Macro that automates processes within EXTRA!, a terminal emulation program from Attachmate; contains code with functions that can be run within the program; basic macros, such as Flag.ebm, Loop.ebm, and Captu32.ebm are included with the EXTRA! software.

Cách mở .EBM file

Để mở file .EBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBM do người dùng đóng góp.

  • Attachmate EXTRA!
  • Attachmate Software
  • Attachmate Software
  • Media Player Classic
  • myEXTRA! Enterprise
  • RemLogic
  • RemLogic

Chuyển đổi file .EBM

File .EBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *