EBN File

? Cách mở file .EBN? Những phần mềm mở file .EBN và sửa file lỗi. Convert N/A EBN file sang định dạng khác.

.EBN File Extension

   
File name EBN File
File Type Philips Firmware Update File
Nhà phát triển Philips
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .EBN là file gì?

EBN là Misc Files - Philips Firmware Update File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Philips.

Tập tin dùng để cập nhật firmware của một thiết bị điện tử Philips, chẳng hạn như một máy nghe nhạc kỹ thuật số cầm tay; cập nhật phần mềm hệ thống của thiết bị; thường có tên là "Firmware.ebn" hoặc "FWImage.ebn."

What is a EBN file?

File used to update the firmware of a Philips electronic device, such as a portable digital music player; updates the device's system software; typically named "Firmware.ebn" or "FWImage.ebn."

Cách mở .EBN file

Để mở file .EBN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EBN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EBN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBN do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • eBahn Reader
  • eBahn Reader

Chuyển đổi file .EBN

File .EBN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *