EBN File

EBN là Misc Files - Philips Firmware Update File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Philips.

.EBN File Extension

   
File name EBN File
File Type Philips Firmware Update File
Nhà phát triển Philips
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .EBN là file gì?

EBN là Misc Files - Philips Firmware Update File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Philips.

Tập tin dùng để cập nhật firmware của một thiết bị điện tử Philips, chẳng hạn như một máy nghe nhạc kỹ thuật số cầm tay; cập nhật phần mềm hệ thống của thiết bị; thường có tên là "Firmware.ebn" hoặc "FWImage.ebn."

What is a EBN file?

File used to update the firmware of a Philips electronic device, such as a portable digital music player; updates the device's system software; typically named "Firmware.ebn" or "FWImage.ebn."

Phần mềm mở file .EBN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBN do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • eBahn Reader
  • eBahn Reader

Chuyển đổi file .EBN

           

File .EBN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *